Subiectele de la proba de limba şi literatura română Evaluare Naţională 2014

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2013-2014
Limba şi literatura română
Varianta 1
·         Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
·         Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I (42 de puncte)
Citeşte, cu atenţie, textul:

Bine-ai venit, An nou! ...
Bine-ai venit ...
De când te-aștept aproape-am și albit ...
Dar fiindcă-mi intri-n casă-ntâia oară,
Te rog să nu-mi faci casa de ocară ...
Nu te grăbi să-mi intri pe furiș,
C-abia sosiși ...
Noroc că te-așteptam deștept
Să te previu la timp, să fii atent,
Și-n clipa marelui eveniment
Să-mi calci în casă cu piciorul drept ... [...]

Așa te vreau! …
Te vreau la trup curat ... neprihănit ...
Și tot așa la suflet și la minte [...]

An nou ...
Ai auzit ce-ți cer? ...
Nu-ți cer să faci nimic în casa mea,
Mai mult decât ai face tu-ntr-a ta! ... [...]

An nou! ...
Fii nou de sus și până jos! ...
Copil al nimănui și-al tuturor, [...]
Copil gălăgios ...
Desfășură-te-ncet de pe mosor* …
Încet … cât mai încet … și liniștit
Și fii atent ca nu care cumva
Să ți se rupă firu-n casa mea! …
Bine-ai venit, An nou …
Bine-ai venit! …
(Ion Minulescu, Rânduri pentru Anul Nou)

*mosor, s.n. – Piesă cilindrică din lemn, de metal sau de material plastic, pe care se înfășoară ață, fire de mătase, sârmă etc.

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: fiindcă, cer,
liniștit. 6 puncte
2. Explică rolul virgulei în secvența: Bine-ai venit, An nou! … 6 puncte
3. Precizează măsura primelor două versuri ale poeziei. 6 puncte
4. Menționează două trăsături ale genului liric, prezente în textul dat. 6 puncte
5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, semnificația titlului poeziei. 6 puncte


B. Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte în care să-ți prezinți opinia despre semnificația mesajului poeziei Rânduri pentru Anul Nou de Ion Minulescu. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să formulezi o opinie despre semnificația mesajului poeziei;
– să-ți susții opinia formulată prin două argumente potrivite, valorificând textul dat;
– să ai un conținut adecvat cerinței;
– să respecți precizarea referitoare la numărul de cuvinte.


SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)
Citeşte, cu atenţie, textul:
Cărţile de ficţiune pe care le citim ne ajută să empatizăm cu cei din jur şi să ne adaptăm mai uşor la diverse situaţii de viaţă, arată cele mai recente studii psihologice. În urma unei cercetări realizate de Universitatea York pe copii cu vârste cuprinse între 4 şi 6 ani, psihologii au observat că aceia care au fost expuşi mai mult timp la literatura pentru copii decât la desene animate televizate au o mai mare capacitate de empatie* [...]. Implicarea în poveştile fictive din cărţi aduce informaţii noi despre viaţa socială, iar acest lucru este extrem de benefic în rândul copiilor, fiindcă le arată versiuni ale lumii din afara universului propriu. Totodată, studiul relevă că volumele de ficţiune îl ajută pe cititor să se adapteze la viaţa socială mai mult decât o fac lucrările nonficţionale. Înţelegerea personajelor dintr-o naraţiune este, astfel, echivalentul cunoaşterii a diferitelor tipuri umane din viaţa reală. Când sunt scrise bine, romanele constituie în sine poveşti despre viaţă, care îl încurajează pe cititor să înţeleagă mai bine profunzimea experienţei umane.
                                (Corina Zorzor, Empatia, o abilitate dobândită prin lectură, în adevărul.ro)

*empatie, s.f. – identificare, prin trăire, cu alte persoane, cu eroii cărților etc.

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:
1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
– universitatea în cadrul căreia s-a realizat cercetarea menționată în textul dat;
– categoria de copii cu o capacitate mai mare de empatie. 4 puncte
2. Scrie numele autorului și titlul articolului din care este extras fragmentul dat. 4 puncte
3. Menționează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate din secvența: Cărţile de ficţiune pe care le citim ne ajută să empatizăm cu cei din jur şi să ne adaptăm mai uşor la diverse situaţii de viaţă, arată cele mai recente studii psihologice. 4 puncte
4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate din secvența: În urma unei cercetări realizate [...] pe copii cu vârste cuprinse între 4 şi 6 ani, psihologii au observat că aceia care au fost expuşi mai mult timp la literatura pentru copii decât la desene animate televizate au o mai mare capacitate de empatie [...]. 4 puncte
5. Transcrie două propoziții subordonate diferite din fraza următoare, precizând felul acestora:
Când sunt scrise bine, romanele constituie în sine poveşti despre viaţă, care îl încurajează pe
cititor să înţeleagă mai bine profunzimea experienţei umane. 4 puncte
6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată
predicativă, introdusă prin conjuncția subordonatoare . 4 puncte

B. Redactează, în 80-150 de cuvinte, o scurtă narațiune în care să prezinți o întâmplare petrecută
în timpul participării la o întâlnire organizată de școală, cu un scriitor contemporan. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;
– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
– să ai un conţinut adecvat cerinţei;
– să respecți precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p.; coerenţa textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia – 2 p.; așezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2 p.).


Sursa: www.edu.ro

De văzut: 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Întrebări către Adina Popescu. Niște copii, un păianjen care se crede Spiderman și o lecție de păstrat