vineri, 2 februarie 2018

”Caietul prietenos” - pentru clasa a V-a, apărut la Editura Sigma


Caietul prietenos  - Aprobat OMEN 3022/08.01.2018, apărut la Editura Sigma, în seria Carte activă;
Autori: Camelia Săpoiu, Angela Turculeț, Corina Buzoianu, Veronica Hoitan.

De ce Caietul prietenos?
- este foarte atractiv (se ”împrietenește” ușor  cu copiii), prin jocuri diverse (rebus, puzzle etc.);
- se transformă (deci nu plictisește), adică se obține un portofoliu; 
-  este interactiv  (este un concept nou) - partea (care se decupează) pentru portofoliu cere copilului un efort (sub formă de joacă!!) de sistematizare și de recapitulare;
- ajută profesorul: sarcini de lucru atractive, teste de evaluare pe trepte de dificultate (pentru tratarea diferențiată);
- ușor de utilizat în timpul orei sau acasă;
- conține fișe de evaluare și de autoevaluare;
- acoperă conţinuturile Programei de Limba şi literatura română pentru clasa a V-a;
- se ”împrietenește” cu orice manual de limba română pentru clasa a V-a, indiferent de editură.


Caietul prietenos este, deci, un auxiliar didactic cu dublă funcţie:
  1. Conţine un suport de exerciţii foarte diverse pentru consolidare-fixare-evaluare;
  2. Oferă posibilitatea realizării de către elev a unui portofoliu personal.
Dacă vreți să vedeți cum arată, găsiți aici câteva pagini: 


           
Și o prezentare mai pe larg: 
          Conceput ca un caiet de lucru, Caietul prietenos conţine în partea din exterior a fiecărei pagini sarcini de lucru privitoare la conţinuturile Programei de Limba şi literatura română pentru clasa a V-a, grupate pe domenii de conţinut (LECTURĂ, COMUNICARE ORALĂ, REDACTARE, ELEMENTE DE INTERCULTURALITATE, ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII). 
            Partea din interior a fiecărei pagini conţine sistematizări ale conţinuturilor, prezentate într-o formă atractivă – jocuri diverse (rebus, puzzle etc.), scheme, definiţii  etc., care se pot decupa în vederea realizării unui portofoliu personal al elevului, cu scopul de a facilita recapitularea şi sistematizarea conţinuturilor.
            De asemenea, caietul conţine diverse tipuri de evaluare, însoţite de fişe de evaluare şi de autoevaluare, necesare unui demers didactic coerent şi eficient. Testele de evaluare propuse sunt construite pe trepte de dificultate, în aşa fel încât să faciliteze tratarea diferenţiată a elevilor.
            Caietul prietenos este, în fond, un material interactiv, care se transformă sub „joaca” elevului, în acelaşi timp, în caiet de lucru, necesar demersului didactic,  şi în portofoliu, înţeles ca mijloc de urmărire a evoluţiei elevului – prin evaluări, dar şi ca modalitate obţinere a unor fişe de sistematizare a conţinuturilor, necesare în tot ciclul gimnazial.
            Sperăm ca prin acest material să venim atât în ajutorul elevilor, cât şi în ajutorul profesorilor de limba română, care îşi doresc ca ora de română să fie nu doar fomativă, ci şi prietenoasă.