miercuri, 5 februarie 2020

Colocviile Haretiana 14 februarie 2020

Stimați colegi,
Colegiul National ”Spiru Haret” din București vă invită la Simpozionul Național "Colocviile Haretiana", organizat în data de 14 februarie 2020 (15 februarie – ziua de naștere a lui Spiru Haret), având ca temă: "Școala între tradiții și inovare pedagogică".
Pentru al doilea an, Simpozionul se organizează în parteneriat/ colaborare cu Casa Corpului Didactic București și se va desfășura în Sala Noica a Colegiului National ”Spiru Haret”, începând cu orele 12,30.
Generațiile actuale de elevi, mereu noile modificări din sistem și presiunea părinților sau a societății constituie provocări pentru toți profesorii de azi. Este școala pregătita sa facă față acestora? Câte s-au schimbat din vremea lui Haret? Ce putem folosi din experiențele trecutului?
Dorim să promovăm realizarea unor materiale riguroase din punct de vedere științific/ didactic, materiale care să poată fi publicate ulterior.
Condiții de participare:
1. Înscrierea participanților este gratuită și se va face până pe data de 08.02.2020 la adresa: colocviileharetiana@gmail.com, cu precizarea următoarelor date:
 Participant cu lucrare: numele și prenumele, instituția, titlul comunicării;
 Participant fără lucrare: numele și prenumele, instituția.
2. Eliberarea diplomelor de participare (pentru participanți cu/ fără lucrare) de către CCD București se va face prin accesarea link-lui de mai jos:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewzzhVnLZfP-d6cpPyVoWEJG4X678tQci0_KxBodwEsN58Ig/viewform
3. Condiții de redactare:
 Lucrările vor avea între 2- 6 pagini de format A4 și vor fi redactate în Microsoft Word, font Times New Roman 12, cu diacritice, la 1.5 rânduri, margini de 2 cm, text aliniat „justified”;
 titlul lucrării se va scrie folosind caractere Times New Roman 14, centrat bold;
 numele autorului/ autorilor (maximum 2 autori), funcția didactică și instituția vor fi scrise la două rânduri sub titlu (TNR, 12, italic, aliniat dreapta)
 la două rânduri, după numele autorului se va redacta lucrarea propriu-zisă;
 referințele bibliografice se vor pune la finalul lucrării.
4. La finalul simpozionului, vă rugăm să completați și formularul de feedback pentru îmbunătățirea acțiunilor viitoare:
https://docs.google.com/forms/d/1yF0VHkD1rI_j-Tx3J1fOkVh6R_NaPBDG58yN8qoo74Q/edit
Precizări:
1. Colegiul Național ”Spiru Haret” asigură participanților cu lucrare condiții pentru prezentări ppt, audio-video etc.
2. Autorii răspund pentru originalitatea materialelor prezentate.
3. Materialele prezentate vor fi trimise în formă definitivă până la data de 01.03.2020, în vederea publicării lor ulterioare;
4. Materialele prezentate nu vor fi popularizate în alte împrejurări decât cu specificarea ”Material/ articol prezentat în cadrul Simpozionului Național "Colocviile Haretiana”, organizat de Colegiul National ”Spiru Haret” din București, 14 februarie 2020”.
Conform anexei 2 din P.O. nr 1474/26.09.2018 privind activitățile metodico-științifice-culturale în parteneriat Unități de Învățământ- Casa Corpului Didactic, participanții pot fi direcți sau indirecți, cu lucrare sau fără. Conform anexei, participanții direcți vor primi Diplome/ Certificate eliberate de CCD București. Eliberarea acestora se va face în baza semnăturilor participanților. Aplicantul e cel care va lua măsurile necesare pentru transmiterea diplomelor/ certificatelor. Ceilalți participanți, care își vor trimite lucrările prin e-mail, vor primi Diplome/ Adeverințe semnate de Instituția organizatoare a evenimentului. După încheierea semestrului, pe site-ul CCD se vor regăsi date numerice privind adeverințele și diplomele eliberate.