duminică, 3 februarie 2019

Simpozionul Național "Colocviile Haretiana", 15 februarie 2019


Colegiul National ”Spiru Haret” din București vă invită la Simpozionul Național "Colocviile Haretiana", organizat pe data de 15 februarie 2019 (15 februarie – ziua de naștere a lui Spiru Haret), având ca temă:  "ETICA ȘI ROLUL VALORILOR MORALE ÎN ȘCOALA ROMÂNEASCA DE ASTĂZI".

Începând cu anul acesta, Simpozionul se organizează în parteneriat/ colaborare cu Casa Corpului Didactic București și se va desfășura în Sala Noica a Colegiului National ”Spiru Haret”, începând cu orele 14.00.

Condiții de participare:
1.   Înscrierea participanților este gratuită și se face până pe data de 08.02.2019, la adresa:  danacornelia2014@gmail.com, cu precizarea următoarelor date:
-    Participant cu lucrare: numele și prenumele, instituția, titlul comunicării;
-   Participant fără lucrare:  numele și prenumele, instituția.
2.   Eliberarea diplomelor de participare (pentru participanți cu/ fără lucrare) de către CCD București se va face prin accesarea  link-lui de mai jos:
3.   Condiții de redactare:
-    Lucrările vor avea între 2- 6 pagini de format A4 și vor fi redactate în Microsoft Word, font Times New Roman 12, cu diacritice, la 1.5 rânduri, margini de 2 cm, text aliniat „justified”;
-     titlul lucrării se va scrie folosind caractere Times New Roman 14, centrat bold;
-    numele autorului/ autorilor (maximum 2 autori), funcția didactică și instituția vor fi scrise la două rânduri sub titlu (TNR, 12, italic, aliniat dreapta)
-     la două rânduri, după numele autorului se va redacta lucrarea propriu-zisă;
-     referințele bibliografice se vor pune la finalul lucrării.
4.   La finalul simpozionului, vă rugăm să completați și formularul de feedback pentru îmbunătățirea acțiunilor viitoare:

Precizări:
1.     Colegiul Național ”Spiru Haret” asigură participanților cu lucrare condiții pentru prezentări ppt, audio-video etc.
2.     Autorii răspund pentru originalitatea materialelor prezentate.
3.     Materialele prezentate vor fi trimise în formă definitivă până la data de 01.03.2019, în vederea publicării lor ulterioare;
4.     Materialele prezentate nu vor fi popularizate în alte împrejurări decât cu specificarea ”Material/ articol prezentat în cadrul Simpozionului Național "Colocviile Haretiana”, organizat de Colegiul National ”Spiru Haret” din București, 15 februarie 2019”.
5. În cazul în care participanții vor dori să achiziționeze CD-ul cu ISBN, se va achita o taxa modică în ziua simpozionului, pe care o vom anunța pe parcurs.
6. Programul Simpozionului, cu planificarea pe ore a comunicărilor, va fi comunicat participanților după încheierea perioadei de înscriere.