Postări

Se afișează postări din februarie, 2016

Calendarul Evaluării Naţionale - 2016

CALENDARUL de desfăşurare  a Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016  15 - 17 iunie 2016 - Înscrierea la evaluarea naţională 17 iunie 2016 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a 27 iunie 2016 - Limba şi literatura română - probă scrisă 28 iunie 2016 - Limba şi literatura maternă - probă scrisă 29 iunie 2016 - Matematica - probă scrisă 1 iulie 2016 - Afişarea rezultatelor (până la ora 16) 1 iulie 2016 - Depunerea contestaţiilor (orele 16 - 20) 2-4 iulie2016 - Rezolvarea contestaţiilor 5 iulie 2016 - Afişarea rezultatelor finale după contestaţii Extras din Anexa la O.M.E.C.S. nr.5081 / 31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2015-2016 

Calendarul examenului de bacalaureat – 2016

CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2016  Sesiunea iunie-iulie 2016  30 mai – 3 iunie 2016 - Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen 3 iunie 2016 - Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a 13 - 15 iunie 2016 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 15 - 17 iunie 2016 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 21 – 24 iunie 2016 - Evaluarea competenţelor digitale – proba D 27 iunie - 1 iulie 2016 - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C 4 iulie2016 - Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă 5 iulie 2016 - Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă 6 iulie 2016 - Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă 8 iulie 2016 - Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă 12 iulie 2015 - Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00)

Despre cele trei cărţi de Ion Cucu dintr-un interviu de un cristian

Imagine
Rostul fotografiei este să captureze pentru eternitate momente, chipuri, încrucişări de drumuri şi de destine, popasuri şi priviri, oameni, locuri. Când ochiul fotografului urmăreşte o jumătate de secol portretul scriitorului, netrucat, neretuşat, imortalizând emoţia, adevărul, bucuria, frământarea în sute de imagini care ar putea compune ca într-un joc de puzzle cu infinite posibilităţi de îmbinare istoria în imagini a literaturii române şi, mai mult, când tot ce a văzut ochiul fotografului este transpus  în cuvinte,  avem de-a face cu un eveniment cultural unic.  Pe scurt,  trei volume de Ion Cucu dintr-un interviu de un Cristian.  Am început cu volumul al II-lea, numit "Sala oglinzilor", pentru că l-am cumpărat zilele trecute. L-am parcurs pe nerăsuflate, apoi am citit şi celelalte două volume, în format electronic (mulţumesc, Cristian Cosma, pentru link-uri): primul - "Cum ar arăta viaţa fără fotografie?", volumul al III-lea - "Fotograf la zece preşedi